Cenník

autobusova preprava

Preprava

Cena za 1 km je 1,- EUR bez DPH. K uvedenej cene účtujeme adekvátne mýtne a dialničné poplatky. Za hodinu čakania
účtujeme 5,- EUR bez DPH. Po vzájomnej dohode je možná úprava ceny.

Vodiči z povolania Zákon č. 280/2006:
35 hodinové školenie = 150 €
140 hodinové školenie = 600 €
280 hodinové školenie = 1100 €